Oppstart av mentorprogrammet på Bygdøy

Oppstart av mentorprogrammet på Bygdøy

Bygdøy Basket er så langt veldig fornøyd med at de meldte seg på til mentorprogrammet!

De unge trenerne føler seg sett og hørt som ung trener i klubben!

Mentorprogrammet 2016-2017 er et pilotprogram som Region Øst har laget som et gratis tilbud til klubbene!

"Det var vel først på klubbledermøtet i september Bygdøy Basket ble ordentlig oppmerksom på RØNs mentorprogram. Etter Erikas engasjerte beskrivelse, "løp" vi hjem og startet vervingen av trenere. Bygdøy har fem unge trenere og noen erfarne voksne.  Mentorprogrammet er et fantastisk tilbud!  Riktignok måtte mentorene på opplæring på Ekeberg, men våre fem unge trenere slapp reisingen.  Erika kom nemlig til oss på Bygdøhus og holdt et tretimers kurs - teori og praksis - en onsdagskveld.  Våre unge trenere lærte mange nye drills og fikk ikke minst snakket om trenerutfordringene de har hatt til nå og diskutert løsninger og tips med Erika. Trenerne er nå i gang med den lokale mentoroppfølgingen; mentor ser på en trening og tar en prat med treneren etterpå.  Bygdøy Basket er kjempefornøyd med tilbudet og kan bare oppfordre andre om å melde seg på!"

Baskethilsen fra Aud Ebba Lie, leder, Bygdøy Basket

Før jul blir alle deltakerne observert under trening og får tilbakemelding etterpå av mentor i klubben. Den 17-18.desember skal noen bli med som assistent/observatør på SPU U13 for å få mere tips og ideer til driller. De andre kommer til å bli med på SPU i løpet av våren.

Hvis du har lyst til å lese mer om mentorprogrammet finner du det her

mentorproram-bygdoyFra venstre; Oscar Aksnes (2000) trener for mixed 06/07/08, mentor Per Einar Nettli, Hennie Asp (2000) trener J04/05 og Alexandre Langlé (2002) trener for mixed 06/07/08.  Med på bildet ble dessverre ikke Dina Borge (2000) trener for G05 og Ben Sole (1999) trener for mixed 06/07/08

Comments are closed.