Innkalling til årsmøte!

Innkalling til årsmøte!

Til medlemmer og foreldre i Bygdøy Basketballklubb

Innkalling til årsmøte i Bygdøy Basketballklubb

Onsdag 4. juni kl. 18.00 i Dagligstuen på Bygdøhus

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 1. juni (benytt axlie25@gmail.com)

Saksliste

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkalling og saksliste
  3. Velge ordstyrer, referent og to personer til å underskrive protokollen
  4. Behandling av basketballklubbens årsmelding for 2013
  5. Behandle basketballklubbens reviderte regnskap for 2013
  6. Behandle innkomne saker og forslag
  7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgiften for sesongen 2014/15
  8. Vedta klubbens budsjett for 2014
  9. Valg

Årsmøtet etterfølges også i år av en sportslig "happening"      i hallen…….

Med vennlig hilsen

Styret

Comments are closed.