Innkalling til Årsmøte

Innkalling til Årsmøte

Innkalling til årsmøte i Bygdøy Basketballklubb

Styret i Bygdøy Basketballklubb, org. nr. 993 024 945, innkaller herved til årsmøte mandag 19. mars kl. 19.45 i Dagligstuen på Bygdøhus

Saker som medlemmer ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes til styret på bygdoybasket@gmail.com. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Foreløpig saksliste:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkalling og saksliste
  3. Velge ordstyrer, referent og to personer til å underskrive protokollen
  4. Behandling av basketballklubbens årsmelding for 2017
  5. Behandle basketballklubbens regnskap for 2017
  6. Behandle innkomne saker og forslag
  7. Vedta klubbens budsjett for 2017
  8. Valg

Velkommen til årsmøtet!

Med vennlig hilsen

Styret

Comments are closed.