Siste nytt

Lørdag 2015-12-12 RØN 2K 10:00 Bygdøy Persbråten Bygdøhus idrettshall
Lørdag 2015-12-12 RØN G15 (01) VEST 13:00 Bygdøy Sandvika 2 (D) Bygdøhus idrettshall
Lørdag 2015-12-12 RØN J17 (99) 11:30 Bygdøy (D) TNT Towers Bygdøhus idrettshall
Søndag 2015-12-13 RØN G19 A (97/98) 16:15 Kongsberg Miners Bygdøy Kongsberg idrettshall
Søndag 2015-12-13 RØN G13 (03) VEST 10:45 Ullern Bygdøy Øraker idrettshall
Søndag 2015-12-13 RØN J14 (02) 13:00 Kjelsås Bygdøy (D) Engebråtenhallen

Bygdøy Basket arrangerer et sekretariatskurs på Bygdøhus tirsdag 5. november kl 19:00 - 20:30. Det blir en gjennomgang av hvordan kampskjema føres og hvordan kampklokka skal brukes.  Vi håper at mange foreldre / foresatte / andre interesserte kan stille!!!

Husk å møt opp på årsmøtet vårt, 12. juni kl. 18.00 i dagligstuen på Bygdøyhus.

 

Aud Ebba Lie, Formann

Treningsavgift og medlemsavgiften er vår viktigste inntektskilde. Antall betalende medlemmer i klubben, er også med å avgjør støtten vi får fra tippemidlene og fra Oslo kommune, derfor er det viktig at alle betaler medlemsavgiften.

Nytt fra høsten er støttemedlemmer. Alle foreldre som vil bidra med et ekstra tilskudd til klubben, kan melde seg inn som støttemedlemmer. Dere blir da Bygdøy Basket supportere!

Birte Semb, Kasserer