Lagregler

Holdninger ovenfor klubben vår:

 • Vi er stolt av klubben vår og vi viser det 
 • Vi er til enhver tid ambassadører for klubben og viser det gjennom vår oppførsel
 • Klubben er "Vi" og vi holder sammen
 • Vi stiller opp når klubben ber om en tjeneste
 • Det er mange som på et idealistisk grunnlag jobber for at vi skal ha det gøy med basketen. Det viser vi hverandre respekt for.

Holdninger overfor seg selv:

 • Ansvar for egen utvikling; Møte på trening for å trene, ikke for å bli trent.
 • Være ærlig med seg selv, herunder reflektere over egen treningsinnsats.
 • Møte forberet til trening og kamp
 • Selvkritikk - Positiv
 • Unngå banning og lignende negative utbrudd
 • Negativt forhold til rusmidler og tobakk
 • Planlegge/Strukturere all sin virksomhet (Skole/Trening etc.)
 • Tåle seier og tap

Holdninger overfor medspillere:

 • Være positiv/grei i alle sammenhenger
 • Gi rod og oppmuntring
 • Samarbeide - Basketball er et lagspill
 • Unngå kjeftbruk - godta at andre tar feil
 • Fair play - god sportsånd
 • Være ærlig og åpen

Holdninger over trener(e)

 • Respektere
 • Lytte
 • Være samarbeidsvillig
 • Være åpen og ærlig
 • Gi klare tilbakemeldinger
 • Det er lov å være uenig, men vurder tidspunktet for å ta det opp. Gjør det etter trening/kamp